Ikon för Rikstermbanken

AV-knuta

svenska termer: AV-knuta
atrioventrikulär knuta
definition:

grupp speciella hjärtmuskelceller som finns i hjärtat mellan förmaket och kammaren och leder elektriska impulser från förmak till kammare

anmärkning:

De elektriska impulserna stimulerar hjärtat till att dra ihop sig så att blod pumpas ut i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008