Ikon för Rikstermbanken

WPW-syndrom

svenska termer: WPW-syndrom
Wolff-Parkinson-Whites syndrom
definition:

form av hjärtrytmrubbning som kännetecknas av så kallade hjärtrusningsattacker

anmärkning:

Hjärtklappningen orsakas av att det finns flera ställen i hjärtat som leder de elektriska impulser som får hjärtat att slå, från förmak till kammare. Normalt finns bara ett ställe i hjärtat, AV-knutan, som leder impulserna mellan förmak och kammare och därmed kontrollerar hjärtrytmen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008