Ikon för Rikstermbanken

Shigella

svensk term: Shigella
förklaring:

Bakterie som orsakar sjukdomen bacillär dysenteri, även kallad shigellainfektion. Det är en sjukdom som numera är ganska ovanlig i Sverige. Den medför feber, diarré, buksmärtor och blodig avföring. Bakterien sprids främst via mat och vatten i ohygieniska miljöer. En infektion behandlas i princip alltid med antibiotika.

se även:
latinsk term: Shigella
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008