Ikon för Rikstermbanken

shigellos

svenska termer: shigellos
bacillär dysenteri
shigellainfektion
definition:

En infektion som orsakas av Shigellabakterier. Infektionen framkallar feber, kraftiga buksmärtor, diarré och ibland blodig avföring. Bakterien sprids främst via mat och vatten i ohygieniska miljöer. Diagnos ställs genom att bakterier påvisas i avföringen. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

latinsk term: shigellosis
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008