Ikon för Rikstermbanken

Retard

svensk term: Retard
förklaring:

Retard, Depot eller Prolongatum i ett läkemedelsnamn betyder att beredningen har en fördröjd frisättning av den aktiva substansen. Denna depåeffekt gör att läkemedlet tas upp lite i taget under en längre tid än normalt och att man därmed inte behöver ta läkemedlet lika ofta.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008