Ikon för Rikstermbanken

Philadelphiakromosom

svensk term: Philadelphiakromosom
förklaring:

Philadelphiakromosomen kallas kromosom 22 när den har ett visst fel som förekommer i cancercellerna vid blodcancersjukdomen KML, kronisk myeloisk leukemi. Eftersom bara cancercellerna har detta kromosomfel har man lyckats ta fram ett läkemedel som, genom att verka på denna kromosom, enbart påverkar cancercellerna.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008