Ikon för Rikstermbanken

Keratoconjunctivitis sicca

svenska termer: Keratoconjunctivitis sicca [k-] 
siccasyndromet
definition:

torr horn- och bindhinneinflammation

anmärkning:

Det sker en förändring i hornhinnans randzon, den del av blodströmmen som går närmast kärlväggen, när det inte bildas någon tårvätska från tårkörtlarna. Horn- och bindhinnorna drabbas då av en inflammatorisk reaktion. Denna inflammation kallas även siccasyndromet och är en del i Sjögrens syndrom.

se även:
latinsk term: Keratoconjunctivitis sicca
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008