Ikon för Rikstermbanken

bindhinna

svenska termer: bindhinna
konjunktiva
definition:

den tunnare yttre hinnan som bekläder ögats främre del och som också klär insidan av ögonlocken

anmärkning:

Bindhinnan innehåller många små blodkärl och är mycket smärtkänslig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008