Ikon för Rikstermbanken

HandiHaler

svensk term: HandiHaler
förklaring:

En enkel pulverinhalator dvs. en apparat för inandning av läkemedel. HandiHaler används ofta vid behandling av KOL.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008