Ikon för Rikstermbanken

HSCT

svenska termer: HSCT
hematopoetisk stamcellstransplantation
förklaring:

Denna behandlingsform används vid vissa former av leukemi. Behandlingen innebär i korta drag att benmärgen hos den sjuke som slagits ut och ersätts med nya friska celler från en lämplig givare.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008