Ikon för Rikstermbanken

Diskhaler

svensk term: Diskhaler
förklaring:

En Diskhaler är en s.k. inhalator. Inhalatorer är hjälpmedel som används för att få ner läkemedel i lungorna. Diskhalern laddas med skivor som har 8 doser. När de är slut kan man ladda Diskhalern med en ny skiva.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008