Ikon för Rikstermbanken

undre värmevärde

svensk term: undre värmevärde
definition:

värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 m³ naturgas efter värmning eller kylning till 25 °C och under ett tryck om 1,01325 bar a och luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, och med förbränningsprodukterna kylda till 25 °C och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas liksom den vattenånga som finns i naturgasen och förbränningsluften före förbränningen

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35