Ikon för Rikstermbanken

naturgas

svensk term: naturgas
definition:

brännbar gas och varje fysiskt tillstånd i vilket sådan brännbar gas kan bringas genom t ex kompression eller kylning som har ett innehåll av metan som vid 1 bar utgör minst 75 volymprocent av gasens brännbara komponenter och som antingen:

a) utvunnits direkt från mark eller havsbotten och dess underlag

b) utvunnits indirekt från mark eller havsbotten och dess underlag såsom associerad gas vid produktion av råolja, eller

c) producerats genom extraktion eller koncentration på annat sätt av under a) eller b) nämnd gas

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35