Ikon för Rikstermbanken

månadsmedeleffekt

svensk term: månadsmedeleffekt
definition:

uttagen eller inmatad mängd naturgas i kWh per månad dividerat med denna månads antal timmar

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35