Ikon för Rikstermbanken

återrapportering

svensk term: återrapportering
definition:

rapportering av kontrollserier från den systemansvarige till nätägare, eller dess ombud och balansansvariga

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35