Ikon för Rikstermbanken

balansansvarig

svensk term: balansansvarig
definition:

den som har ingått avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät

anmärkning:

Den balansansvariges balansansvar omfattar inmatnings- och uttagspunkter för den eller de gasleverantörer som tecknat avtal med den balansansvarige. Samma gasleverantör kan ha avtal med flera balansansvariga samtidigt.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35