Ikon för Rikstermbanken

VS

svensk term: VS
definition:

organiskt innehåll, dvs. torrsubstans minus aska

anmärkning:

Anges vanligtvis som procent av TS.

se även:
engelsk term: volatile solids
beteckning/formel: VS
definition:

organic content, i.e. dry weight minus ash

anmärkning:

Usually given as a percentage of DW.

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18