Ikon för Rikstermbanken

torrsubstans

svensk term: torrsubstans
beteckning/formel: TS
definition:

det som återstår när vattnet torkats bort från ett material

anmärkning:

Anges vanligtvis som procent av våtvikt.

engelsk term: dry weight
beteckning/formel: DW
definition:

the mass remaining when water is removed from a material

anmärkning:

Often specified as percent of fresh weight.

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18