Ikon för Rikstermbanken

UEL

svensk term: UEL
definition:

en övre brännbarhetsgränsen för en gas i luft

se även:

LEL

engelska termer: upper explosion limit
UEL
definition:

the upper limit of combustibility for a gas in air

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18