Ikon för Rikstermbanken

LEL

svensk term: LEL
definition:

den undre brännbarhetsgränsen för en gas i luft

se även:

UEL

engelska termer: lower explosion limit
LEL
definition:

the lower limit of combustibility for a gas in air

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18