Ikon för Rikstermbanken

systembalansansvar

svensk term: systembalansansvar
definition:

det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det svenska naturgassystemet

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82