Ikon för Rikstermbanken

det svenska naturgassystemet

svensk term: det svenska naturgassystemet
definition:

ledningssystem i Sverige från gränspunkt i Dragör inklusive rörledning, mät- och reglerstationer, linjeventilstation, rensdonsstation, lager, LNG-anläggningar och kompressorstationer avsedda att öka överföringskapaciteten i nätet nedströms kompressorstationen

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82