Ikon för Rikstermbanken

slutkund

svensk term: slutkund
användningsområde: gasmarknad
definition:

kund som tecknat anslutnings- och överföringsavtal, uteslutande för att tillgodose egen förbrukning

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82