Ikon för Rikstermbanken

gaskund

svensk term: gaskund
definition:

aktör som tecknat gasleveransavtal för köp av gas

anmärkning:

Innefattar gashandelsföretag och de kunder (såväl näringsidkare som konsumenter) som tecknat avtal med gashandelsföretaget.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82