Ikon för Rikstermbanken

gaslager

svenska termer: gaslager
lager
definition:

anläggning för lagring av gas i gasfas som är ansluten till det svenska naturgassystemet

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82