Ikon för Rikstermbanken

rågas

svensk term: rågas
definition:

ej uppgraderad biogas

anmärkning:

Rågasen är mättad på vatten och innehåller cirka 65 % metan. Övriga beståndsdelar är främst koldioxid, kväve, svavelväte och syre. Då rågas distribueras i lokala gasnät avvattnas först rågasen innan den tryckhöjs och matas in på nätet.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10