Ikon för Rikstermbanken

uppgradering

svensk term: uppgradering
definition:

behandling av biogas genom avskiljning av främst koldioxid, vatten och svavelväte i syfte att biogasen ska uppnå fordonsgaskvalitet

 
källa: Energigas Sverige, Johan Benjaminsson, Ronny Nilsson: Distributionsformer för biogas och naturgas i Sverige | 2009, Definitioner och förkortningar, s. 8–10