Ikon för Rikstermbanken

mottagningsterminal

svensk term: mottagningsterminal
definition:

terminal för LNG med platsbyggd atmosfärisk cistern, vanligen med en volym av ca 5 000 - 20 000 n³, som försörjs med tankfartyg

se även:

LNG

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8