Ikon för Rikstermbanken

LNG

svensk term: LNG
definition:

kyld kondenserad naturgas

engelska termer: liquified natural gas
LNG
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8