Ikon för Rikstermbanken

hamnstat

svensk term: hamnstat
definition:

stat i vars hamn ett utländskt fartyg befinner sig

anmärkning:

Hamnstaten kan inom sin ekonomiska zon utföra kontroll på och vidta vissa åtgärder mot fartyg tillhörande annan flaggstat.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8