Ikon för Rikstermbanken

flaggstat (1)

svensk term: flaggstat (1)
definition:

den stat vars flagga ett fartyg för

anmärkning:

Endast flaggstaten har med få undantag jurisdiktion över fartyget på internationellt vatten.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8