Ikon för Rikstermbanken

flaggstat

svensk term: flaggstat
definition:

den myndighet som utför flaggstatens kontroll till exempel certifiering av handelsfartyg som för dess flagg

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8