Ikon för Rikstermbanken

LBG

svensk term: LBG
definition:

kyld kondenserad biogas (förnybar) med egenskaper motsvarande LNG

se även:

LNG

engelska termer: liquified biogas
LBG
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8