Ikon för Rikstermbanken

validering

svensk term: validering
definition:

bedömning av om HACCP-planen är ändamålsenlig, dvs. ger den säkra livsmedel om den tillämpas

se även:
 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6