Ikon för Rikstermbanken

HACCP-plan

svensk term: HACCP-plan
definition:

dokument som utarbetats i överensstämmelse med principerna för HACCP

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6