Ikon för Rikstermbanken

korrigerande åtgärd

svensk term: korrigerande åtgärd
definition:

åtgärd som skall vidtas när övervakningen av en CCP visar att den inte är styrd

se även:
 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6