Ikon för Rikstermbanken

faroanalys

svensk term: faroanalys
definition:

insamling och värdering av information om faror och förhållanden som gör att faror uppkommer, för att avgöra om farorna är avgörande för livsmedelssäkerhet och som därför skall beaktas i HACCP-planen

se även:
 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6