Ikon för Rikstermbanken

lints

svensk term: lints
definition:

de långa spinnbara fröhåren hos bomullsbusken

anmärkning:

Avskiljes vid den första tröskningsprocessen.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957