Ikon för Rikstermbanken

jauge

svensk term: jauge [jejdsj] 
definition:

omvänt mått på stickmaskins nåltäthet, alltså ett mått på nålglesheten

anmärkning:

= antalet mm per 10 nålar.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957