Ikon för Rikstermbanken

gasväv

svenska termer: gasväv
förbandsgas
definition:

blekt, gles bomullsväv

anmärkning:

Användes till förbandsartiklar.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957