Ikon för Rikstermbanken

gasbindning

svenska termer: gasbindning
dreherbindning [dre’-] 
definition:

gles slingbindning

anmärkning:

Ordet dreherbindning härrör från det tyska drehen, vilket betyder vrida.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957