Ikon för Rikstermbanken

garnegalisator

svensk term: garnegalisator
definition:

apparat som utjämnar spänningen i garnet vid dess frammatning till stickmaskinen

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957