Ikon för Rikstermbanken

flatstickmaskin

svenska termer: flatstickmaskin
flatstickningsmaskin
definition:

stickmaskin med växelrörelse

anmärkning:

Har vanligtvis två nålbäddar, en främre och en bakre, takformigt anordnade. De främre nålarna arbetar i luckorna mellan de bakre och omvänt.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957