Ikon för Rikstermbanken

flatskam

svenska termer: flatskam
kardbräda
kardribba
kardstav
definition:

en av flatsen i en flatskarda

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957