Ikon för Rikstermbanken

förkarda (1)

svenska termer: förkarda (1) subst.  [fö’r-] 
förverk [fö’r-] 
definition:

kardmaskin eller del därav där materialet uppluckras före den egentliga kardningen

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957