Ikon för Rikstermbanken

dubbelrugg

svenska termer: dubbelrugg
dubbelruggmaskin
definition:

ruggmaskin med två cylindrar där den ena ruggar mot och den andra med tygets rörelseriktning

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957