Ikon för Rikstermbanken

dubbeldiagonal

svensk term: dubbeldiagonal
definition:

ylletyg med diagonalt löpande ränder där varannan rand är kraftigare

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957