Ikon för Rikstermbanken

cantalafiber

svenska termer: cantalafiber [-ta’la-] 
maguoy [magoj’] 
definition:

bladfiber från agaveplantan Agave cantala, som odlas på Filippinerna

anmärkning:

Fibern är finare och mjukare men svagare än hos sisalhampa.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957