Ikon för Rikstermbanken

batchning

svenska termer: batchning [bat’sj-] 
jutebatchning /FI/ 
definition:

behandling av jutefibrer med oljeemulsion i förberedningen för att öka spinnbarheten

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957