Ikon för Rikstermbanken

avfall

svenska termer: avfall
textilavfall
definition:

material som vid bearbetning och beredning eller efter lagring och användning fallit bort, avskilts eller kasserats

se även:
 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957